https://www.nexiq-usblink.com 960 0 0

Nastavak saradnje Zlatibora i Republike Srpske

Zlatiborve?

godinamaimadobrusaradnjusaRepublikomSrpskomusvimoblastima,anaro?

itonapoljuturizma。

Svevi?

eturistasaonestraneDrinedolazinaovuplaninu。

Iztograzlogau?

etvrtak20。

septembrauVi?

egradujepotpisanProtokolosaradnjiizme?

uTuristi?

keorganizacijeZlatiboriMinistarstvatrgovineiturizmaRepublikeSrpske。

UnovootvorenimprostorijamaTuristi?

keorganizacijeVi?

egrad,ProtokolsupotpisaliministartrgovineiturizmaPredragGluhakovi?

izamenikpredsednikaop?

tine?

ajetinaArsen?

uri?

Ovimprotokolompotpisniciizra?

avajusaglasnostopotrebiunapre?

enjame?

usobnesaradnjeuoblastiprivrede,posebnoturizma,ugostiteljstva,kulture,sportairazmeneiskustvauoblastirazvojaturizmaiizra?

avajuzajedni?

kouverenjedajesaradnjaipartnerstvouovimoblastimauobostranominteresuida?

edoprinetibudu?

emuspe?

nijemikvalitetnijemukupnomrazvojusasvimpozitivnimekonomskimidrugimefektima。

Zlatiborpredstavljaturisti?

kibrendcelogregiona,itousvimoblastimakojeovaplaninanudi,rekaojePredragGluhakovi?

ministarturizmauVladiRepublikeSrpske,idodaodaovazemlja?

elidasaZlatiboromimajo?

kvalitetnijui?

vr?

usaradnju。

Gluhakovi?

navodidajeovozaslugasvihturisti?

kihradnikaidaimje?

eljadasesvapozitivnaiskustvasaZlatiboraprenesuuRepublikuSrpsku,aiobratno。

Ministarjenaglasiodagaraduje?

to?

egostiizRepublikeSrpskemo?

idaboravepopovoljnijimuslovimanaZlatiboru。

Arsen?

uri?

jerekaodajeciljpotpisivanjaprotokolaupravostvaranjeregionalnogturisti?

kogproizvoda,zajedni?

kinastupinainostranimsajmovimaipromocijanadalekimturisti?

kimtr?

i?

tima。

IstakaojedaTuristi?

kaorganizacijaZlatiborve?

tradicionalnoimaodli?

nusaradnjusaMinistarstvomturizmaVladeRepublikeSrpske,kaoisasvimturisti?

kimorganizacijama。

Kaoprimerjenaveodobrusaradnjuizme?

uVi?

egradaiZlatibora,kojiseogledautomedasezagostesaZlatiborasvakodnevnoorganizujuizletidoAndri?

gradaistarogmostaMehmed–pa?

eSokolovi?

PREVIOUSNEXT
CLOSE
Your contact info here.
+001 321 65 98
狗65备用_狗65怎么注册_狗65游戏平台下载